Konkurs na interpretację – Gdzie jest Ciaptak?

KONKURS na interpretację utworów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima: Gdzie jest Ciaptak?

Dom Sztuki GAK zaprasza dzieci szkół podstawowych do udziału w corocznym konkursie, którego ideą jest przybliżenie młodym ludziom twórczości dwóch wspaniałych poetów: Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Cel ten pragniemy osiągnąć  poprzez zachęcenie do interpretacji utworów poetyckich.

Nauczycieli zapraszamy do współpracy i zainteresowania swoich uczniów naszą propozycją.

Zgłoszenia uczestników konkursu będziemy przyjmować do 20 marca w sekretariacie Domu Sztuki GAK.
Nasz adres:
DOM SZTUKI GAK ul. Stryjewskiego 25, 80 – 625 Gdańsk
tel/fax 058 307 31 44
domsztuki@gak.gda.pl

Spotkanie eliminacyjne odbędzie się w piątek 24 marca o godzinie 14:00.

Finał konkursu odbędzie się tydzień później, w piątek 31 marca o godzinie 14:00.

REGULAMIN KONKURSU GDZIE JEST CIAPTAK?
Konkurs na interpretację utworów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima.

Jury oceniać będzie przede wszystkim dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę mowy, ogólny wyraz artystyczny.

O kolejności występu zadecyduje losowanie.

Zgłoszenie (listownie, faxem lub pocztą elektroniczną) czytelnie wypełnione, powinno zawierać:

1.imię i nazwisko, klasa;

2.numer, nazwa, adres i telefon szkoły;

3.tytuł przedstawianych utworów;

4.imię i nazwisko opiekuna.

ZAPRASZAMY!!!