KIDS CAN DANCE

Dom Sztuki GAK zaprasza do udziału w konkursie tanecznym „KIDS CAN DANCE”, skierowanym do najmłodszych tancerzy (od 4 do 13 lat), początkujących i  debiutujących na scenie tanecznej.

IMG_2973Jeśli jesteś młodym tancerzem i pragniesz zaprezentować swoje umiejętności solo lub w duecie, to „Kids can dance” jest konkursem właśnie dla Ciebie!

Komisja będzie oceniała uczestników w trzech kategoriach wiekowych (4-6, 7-9, 10-13) oraz trzech kategoriach tanecznych:
SOLO /DUETY Hip hop, break dance
SOLO/DUETY inne formy tańca (taniec współczesny, taniec z przyborem, cheerliders).

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 lutego 2018 r. w sekretariacie Domu Sztuki GAK, ul. Stryjewskiego 25, Gdańsk. Tam też można uiścić wpisowe (20 zł od dziecka – niezależnie od ilości wyjść na parkiet)

Od 9 lutego 2018 będą dostępne bilety na wydarzenie – 5 zł
(liczba biletów ograniczona)

Karta zgłoszeniowa do pobrania >>> KIDS-CAN-DANCE-regulamin-i-karta

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

 

KIDS CAN DANCE

R E G U L A M I N

 

Organizator: Dom Sztuki Gdański Archipelag Kultury

Miejsce : Dom Sztuki GAK, ul. Stryjewskiego 25 Gdańsk

Data: 24 luty 2018 rok (sobota), rozpoczęcie godz. 11:00, próby parkietu od godz. 10:00-10:45

 

Cele:

– Popularyzacja tańca, jako formy aktywnego wypoczynku.

– Wymiana doświadczeń pomiędzy tancerzami

– Konfrontacja umiejętności tanecznych poszczególnych zawodników

 

Uczestnicy:

Turniej skierowany jest dla debiutujących i poczatkujących tancerzy, nie mających jeszcze dużego doświadczenia tanecznego. Jak również tancerzy bardziej doświadczonych. W turnieju mogą wziąć udział młodzi tancerze w wieku od 4 do 13 lat, bez względu na doświadczenie sceniczne.

Do udziału w zawodach tancerza zgłasza rodzic, lub opiekun wypełniając kartę zgłoszenia – do pobrania w sekretariacie Domu Sztuki, na stronie www.gak.gda.pl oraz domsztuki.gak.gda.pl.

 

Muzyka:

Wszyscy uczestnicy turnieju tańczą do muzyki organizatora. Za wyjątkiem kategorii inne formy tańca:  nośnik – wyłącznie płyta CD-audio.

SOLO – 1 min , DUETY – od 1 do 2 min

 

Wpisowe:

25 zł od dziecka (niezależnie od ilości wyjść na parkiet) płatne w sekretariacie Domu Sztuki GAK

do 09.02.2018r.

Opłata startowa jest równoznaczna z umieszczeniem tancerza na liście startowej.

Każdy tancerz może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii, czyli np. solo hip hop, duety hip hop.

Wstęp dla widowni:  5 zł (liczba biletów ograniczona) w sprzedaży od 9.02.2018 r.

 

KATEGORIE TANECZNE

 

Debiutanci:

SOLO /DUETY Hip hop, break dance

SOLO/DUETY inne formy tańca (taniec współczesny, taniec z przyborem, cheerliders)

 

Doświadczeni tancerze (tańczący dłużej niż 18 miesięcy):

SOLO Hip hop

SOLO inne formy tańca (taniec współczesny, taniec z przyborem, cheerliders)

 

KATEGORIE WIEKOWE:

4-6 lat

7-9 lat

10-13 lat

KARTA ZGŁOSZENIA I DANE OSOBOWE

Dostarczenie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:

  • administratorem zbieranych w kartach zgłoszeń konkursu Kids Can Dance danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80 – 026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
  • zbierane dane osobowe przetwarzane będą tylko dla zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu i zapewnienia bezpieczeństwa jego uczestnikom,
  • zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne (stanowi jednak formalny wymóg udziału w konkursie).