KOCHAJCIE WRÓBELKA

Konkurs na interpretację utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:  „Kochajcie wróbelka”

Zapraszamy do udziału XIII edycji konkursu skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  „Kochajcie wróbelka”.  Celem naszego konkursu jest przybliżenie młodzieży twórczości poety a także zachęcenie do poszukiwań nowych interpretacji jego utworów. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do zainteresowania swoich uczniów naszym konkursem.

Terminy:

 • Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 16 października 2017 roku.
 • 20 października 2017 roku o godzinie 14:00 odbędą się eliminacje konkursu recytatorskiego – wyłonienie finalistów. (Prosimy o dokonanie preselekcji wewnątrz Państwa placówki.)
 • 27 października 2017 roku o godzinie 14:00 odbędzie się finał konkursu oraz rozdanie nagród.

REGULAMIN KONKURSU Kochajcie wróbelka

Interpretacja poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

 • Organizatorem konkursu jest:
  Dom Sztuki
  Gdański Archipelag Kultury
  ul. Stryjewskiego 25, Gdańsk
  tel. 58 307 31 44
  domsztuki@gak.gda.pl
 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie klas VII szkół podstawowych (maksymalnie 5 uczestników z jednego ośrodka).
 • Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch grupach:
  gimnazja i klasy VII,
  szkoły ponadgimnazjalne.
 • Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
 • Jury oceniać będzie przede wszystkim dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę mowy, ogólny wyraz artystyczny.
 • O kolejności występu zadecyduje losowanie.
 • Zgłoszenie (listownie, faxem lub drogą elektroniczną na: domsztuki@gak.gda.pl) czytelnie wypełnione, powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko, klasa;
  2. numer, nazwa, adres i telefon szkoły;
  3. tytuł przedstawianych utworów;
  4. imię i nazwisko opiekuna.

Pobierz kartę zgłoszenia:

Karta zgłoszenia_wróbelek_2017 >>>

 

_________________________________________________________________________

Finał  XII Edycji Konkursu na Interpretację Utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Kochajcie wróbelka”  odbył się 28 października 2016 . Komisja w składzie Violetta Sitarz, Mariusz Florczyk oraz Katarzyna Andrulonis  przyznała dwa pierwsze miejsca oraz osiem wyróżnień:

I miejsce:
Zofia Kuncicka
Mateusz Witkowskibursa3

Komisja wyróżniła także:
Adama Wiśniewskiego
Maksymiliana Rzepkę
Agatę Wiatrowską
Sylwię Szatanek
Matyldę Szerszeń
Nikolę Jarząbek
Natalię Szmytkę
Maję Dunin

Wielkie brawa należą się oczywiście wszystkim uczestnikom spotkania finałowego!

wrobel1 wrobel-2

———————————————————————————————————————