KOCHAJCIE WRÓBELKA

XIV Konkurs na interpretację utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:  „Kochajcie wróbelka”

R E G U L A M I N

Zapraszamy do udziału XIV edycji konkursu skierowanego do młodzieży z klas 7 i 8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich pt. „Kochajcie wróbelka”.  Celem naszego konkursu jest przybliżenie młodzieży twórczości poety a także zachęcenie do poszukiwań nowych interpretacji jego utworów. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do zainteresowania swoich uczniów naszym konkursem.

Terminy:

 • Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 15 października 2018 roku.
 • 19 października 2018 roku o godzinie 14:00 odbędą się eliminacje konkursu recytatorskiego – wyłonienie finalistów. (Prosimy o dokonanie preselekcji wewnątrz Państwa placówki.)
 • 26 października 2018 rokuo godzinie 14:00 odbędzie się finał konkursu oraz rozdanie nagród.

REGULAMIN KONKURSU

Interpretacja poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

 1. Organizatorem konkursu jest:
  Dom Sztuki
  Gdański Archipelag Kultury
  Stryjewskiego 25, Gdańsk
  tel. 58 307 31 44
  domsztuki@gak.gda.pl
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (maksymalnie 5 uczestników z jednego ośrodka) oraz szkół średnich.
 3. Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch grupach:
  klasy VII i VIII oraz gimnazja,
  szkoły średnie.
 1. Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
 2. Jury oceniać będzie przede wszystkim dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę mowy, ogólny wyraz artystyczny.
 3. O kolejności występu zadecyduje losowanie.
 4. Zgłoszenie (listownie, faxem lub drogą elektroniczną na: domsztuki@gak.gda.pl) czytelnie wypełnione, powinno zawierać:
  • imię i nazwisko, klasa;
  • numer, nazwa, adres i telefon szkoły;
  • tytuł przedstawianych utworów;
  • imię i nazwisko opiekuna.
 1. Wzór karty zgłoszenia oraz pełny regulamin do pobrania na stronie domsztuki.gak.gda.pl w zakładce konkursy.
 2. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. z 2016r. poz. 922) informujemy, że:

– Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku , ul. Dworcowa 9 , 80-026 Gdańsk ; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Miasta Gdańska pod poz. 2/92 , NIP: 5831010860

– dane osobowe uczestników konkursu  przetwarzane będą tylko w celu informowania o etapie lub sposobie rozstrzygnięcia XIV Edycji Konkursu na interpretacje poezji „Kochajcie wróbelka”

– zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom

– uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania

– podanie danych osobowych Organizatorowi konkursu jest dobrowolne (stanowi jednak formalny wymóg udziału w konkursie)

 

Pobierz kartę zgłoszenia: Karta zgłoszenia_wróbelek_2018

 

_________________________________________________________________________

Finał  XII Edycji Konkursu na Interpretację Utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Kochajcie wróbelka”  odbył się 28 października 2016 . Komisja w składzie Violetta Sitarz, Mariusz Florczyk oraz Katarzyna Andrulonis  przyznała dwa pierwsze miejsca oraz osiem wyróżnień:

I miejsce:
Zofia Kuncicka
Mateusz Witkowskibursa3

Komisja wyróżniła także:
Adama Wiśniewskiego
Maksymiliana Rzepkę
Agatę Wiatrowską
Sylwię Szatanek
Matyldę Szerszeń
Nikolę Jarząbek
Natalię Szmytkę
Maję Dunin

Wielkie brawa należą się oczywiście wszystkim uczestnikom spotkania finałowego!

wrobel1 wrobel-2

———————————————————————————————————————